1. Identificarea activității

Site-ul www.keosmart.ro este un magazin online din care persoanele majore pot cumpăra diverse produse pentru casă și gradină, cadouri pentru cei tragi și multe alte produse disponibile în momentul vizitării.
Magazinul online disponibil la adresa www.keosmart.ro este proprietatea Keos Touch S.R.L. cu sediul în localitatea Brașov, Str. Astra, Nr. 7, Camera 2, Județul Brașov, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J8 /1860/14.08.2018 și având CUI 39753462.
Transmiterea și prelucrarea comenzilor prin intermediul site-ului www.keosmart.ro implică diferite operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal aparținând clienților.
Știm că datele personale încredințate sunt importante și doriți sa rămână confidențiale, de aceea tratăm acest lucru cu seriozitate. În vederea satisfacerii cerințelor necesare păstrării în siguranță a datelor încredințate, organizația a elaborat și implementat un set de măsuri organizatorice și tehnice cuprinse în prezentul document.
Prezenta Politică de Confidențialitate descrie politicile și practicile www.keosmart.ro privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate. Confidențialitatea datelor personale este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza din când în când această Politică de Confidențialitate dacă vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate.
In calitate de operator al datelor cu caracter personal, Keos Touch S.R.L. stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Persoana împuternicită de operator să prelucreze datele cu caracter personal este Dl. Petre Mitrache.
Site-ul conține o notificare despre politica de Cookie în care explică cookie-urile utilizate și oferă informații despre modul de acceptare sau respingere. Site-ul folosește beaconuri web și publicitate targetată.
Dacă înainte de a ne contacta aveți întrebări sau preocupări cu privire la politicile sau practicile privind datele cu caracter personal vă rugăm să ne scrieți la adresa de mail [email protected] iar noi vă vom contacta pentru lămuriri.
    Dacă nu sunteți de acord cu aceasta politică, vă recomandăm să nu comandați produsele disponibile pe site-ul nostru.

2. Promisiunea noastră privind confidențialitatea datelor colectate

Noi, www.keosmart.ro, promitem:
• Să păstram datele dvs. în siguranță și private.
• Să nu vindem datele.
• Să utilizăm datele d-voastră personale doar potrivit scopului în care au fost colectate.

3. Reguli Generale

3.1 Definiții

Potrivit Regulamentului 679/2016 principalele activități sunt definite astfel:
“Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
“Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3.2. Modul în care colectam și utilizăm datele cu caracter personal

Datele personale personale pe care le putem colecta în legătură cu dvs. provin din următoarele surse:

a.Informații pe care ni le furnizați
Când plasați o comandă, pentru a putea fi expediată, este obligatoriu să ne furnizați: numele, prenumele, adresa de livrare, metoda de plată și numărul de telefon.
Când creați un cont pe www.keosmart.ro, pentru a putea beneficia de expedierea comenzii fără completarea formularului de comandă, este obligatoriu să ne furnizați:
– adresa de e-mail. La adresa de e-mail furnizată, veți primi in link cu pagina d-voastră personală: “Contul Meu”. În cadrul acestei pagini trebuie să introduceți: numele, prenumele, adresa poștală, numărul de telefon. Informațiile pe care le transmiteți nu vor fi făcute publice.
Dacă optați pentru plata prin card de plată, pentru facilitarea tranzacțiilor veți fi transferați către un site partener. Acea platformă vă va solicita să furnizați anumite informații de plată care pot include numere de cont bancar, informații de facturare și de livrare, numere de carduri de credit/debit, date de expirare și cod de securitate. Keos Touch S.R.L. nu colectează și nu utilizează în niciun mod informațiile necesare plății. Responsabilitatea prelucrării datelor personale necesare plății prin card bancar aparține în totalitate site-ului partener.
Prelucrarea acestor date se face in temeiul Art. 6 alin. 1 lit.b din Regulamentul UE 679/2016 pentru asigurarea informării și pentru încheierea și executarea contractului.

b. Informațiile colectate automat
Dacă ne contactați prin e-mail, prin serviciul poștal sau prin altă formă de comunicare, putem să păstrăm o astfel de corespondență și informațiile conținute în ea și să o folosim pentru a vă răspunde sau pentru a dovedi îndeplinirea obligațiilor ce ne revin.
Dacă doriți să “ștergem” informațiile dvs. Personale, corespondenta sau să nu mai comunicăm cu dvs., puteți să ne solicitați acest lucru la adresa de mail [email protected]. Dacă doriți să nu mai fiți contactat prin e-mail sau doriți să fiți contactat la o anumită adresă de e-mail, va rugăm să ne solicitați acest lucru la adresa de mail [email protected] iar noi vom respecta opțiunea d-voastră.
Keos Touch S.R.L. are un interes legitim în menținerea informațiilor personale ale celor care comunică în mod voluntar pentru a face proba contractelor încheiate în conformitate cu dispozițiile Art. 7 din Legea 365/2002 și a Art. 8 al. 9 din OUG 34/2014 și pentru a dovedi că nu efectuează comunicări comerciale care contravin dispozițiilor Art. 6 din legea 365/2002 privind comerțul electronic. Prelucrarea acestor date se face in temeiul Art. 6 alin. 1 lit.c din Regulamentul UE 679/2016 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin Keos Touch S.R.L.

c. Informații pe care le primim de la terțe părți
Este posibil să primim date personale despre dvs. de pe platformele sociale, dacă aveți un cont în acea platformă și interacționați cu noi prin aceasta. Datele pe care le primim vor depinde de setările dvs. de confidențialitate în platforma aplicabilă, dar de obicei nu sunt date personale ci generale despre un profil comportamental.
Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile prevăzute incluse de Art. 9 din Regulamentul European 679/2016 în categorii speciale de date cu caracter personal. Nu dorim să colectăm sau să prelucram date personale ale minorilor care nu au împlinit 16 ani.

3.3 Temeiurile colectării

După cum sa explicat mai sus, procesăm datele dvs. pentru a vă trimite bunurile pe care le-ați le-ați comandat prin intermediul site-ului www.keosmart.ro. Utilizăm aceste informații pentru a rapiditatea transmiterii, pentru a ne adapta mai bine la nevoile dvs. și pentru a comunica cu dvs.
Colectarea datelor nu se face în nicio formă pentru care ar fi nevoie consimțămânutul d-voastră. Colectarea datelor are urmatoarele temeiuri legale
• Prelucrarea numelui, prenumelui, adresei de livrare, metodei de plată, numărului de telefon și a adresei de e-mail se face in temeiul Art. 6 alin. 1 lit.b din Regulamentul UE 679/2016 pentru executarea contractului încheiat la distanță prin mijloace electronice
• Prelucrarea numelui, prenumelui și a adresei de e-mail se face și în temeiul Art. 6 alin. 1 lit.c din Regulamentul UE 679/2016 pentru îndeplinirea obligațiilor legale impuse de Legea 365/2002 și OUG 34/2014 dar și pentru emiterea facturii fiscale

3.4. Ce se întâmplă dacă nu ne dați datele dvs.

Fără a ne furniza datele d-voastră personale este imposibilă oferirea produselor comandate. Nu veți beneficia de niciun răspuns din partea noastră. Puteți să vă bucurați de informațiile disponibile de pe site dar nu veți primi un răspuns personalizat.
Dacă v-ați creat un cont și astfel ne-ați oferit datele d-voastră, puteți vizualiza istoricul comenzilor și nu mai este necesară completarea formularului de comandă. De asemenea, puteți gestiona comunicarea cu noi prin renunțare la comunicare in orice moment, fără nicio obligație.

3.5. Scopurile colectării datelor

Datele personale sunt colectate in următoarele scopuri:
a) Crearea și administrarea contului
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau la bunurile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
f) Asigurarea serviciilor de transport prin curierat
g) Oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs

3.6. Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal

Dacă ați creat un cont, datele sunt stocate cât timp păstrați contul. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs solicitării în cel mai scurt timp.
În cazul ștergerii contului anumite date personale vor fi păstrate dacă legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.
Dacă ați plasat comanda fără a crea cont sau dacă ne-ați contactat prin e-mail, datele dvs. personale sunt stocate doar în căsuța noastră de e-mail. După expedierea comenzii, păstrăm datele pentru dovada validității contractului și a activităților desfășurate.

3.7. Când și cum împărtășim informațiile personale cu alții

Informațiile personale pe care colectăm rămân localizate în e-mail pentru a fi folosite in corespondența cu d-voastră.Nu utilizăm baze de date.
Nu dezvăluim datele dvs. personale către terțe părți pentru uzul lor independent, cu excepția cazului în care:
a) solicitați sau autorizați acest lucru;
b) suntem obligați sa furnizăm informațiile pentru a ne conforma legii sau hotărârii judecătorești (de exemplu, pentru a se conforma unui mandat de percheziție, a unei citații sau a unei hotărâri judecătorești

3.8.Transferul datelor personale

Datele personale colectate nu sunt transferate în niciun fel.

3.9. Drepturile persoanelor vizate

Regulamentul UE Nr. 679/2016 privind protecția generală a datelor oferă anumite drepturi persoanelor ale căror date sunt colectate.
O bună explicație a acestora este disponibilă pe site-ul web www.dataprotection.ro, al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Această Politică de Confidențialitate este destinată să vă furnizeze informații despre ce date personale colectează site-ul www.keosmart.ro despre dvs. și despre modul în care sunt utilizate. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected].
Dacă doriți să confirmați că vă prelucram datele personale sau să aveți acces la datele personale pe care le colectam despre dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected].
Puteți solicita, de asemenea, informații despre: scopul prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; cine altcineva ar fi putut primi datele pe care ni le-ați transmis și cât timp vor fi stocate datele d-voastră personale. Aveți dreptul de a corecta (rectifica) înregistrarea datelor dvs. personale păstrate.
Puteți solicita ștergea aceste date sau încetarea corespondenței, sub rezerva anumitor excepții.
Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care procesăm datele dvs. personale.
Accesul rezonabil la datele dvs. personale este gratuit. Dacă nu mai aveți acces la adresa de corespondența vă vom furniza datele într-un interval de timp rezonabil. Data la care informațiile vor fi furnizate va fi comunicată. Dacă din anumite motive refuzăm accesul sau este imposibil sa vă comunicăm datele colectate, vă vom oferi o explicație.
Keos Touch S.R.L. asigura exercitarea următoarelor drepturi:
• Dreptul de acces – incluzând dreptul de a obține confirmarea faptului ca datele personale sunt prelucrate de Keos Touch S.R.L., iar mai departe, dacă este cazul, solicitarea accesului la prelucrarea propriilor date, precum și anumite informații cu privire la acestea cum ar fi:
– scopurile prelucrării,
– categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le sunt dezvăluite și perioada de stocare avută în vedere
• Dreptul de rectificare – aplicabil în situația în care se impune schimbare datelor existente
• Dreptul la ștergerea datelor – aplicabil în situația în care clientul solicita ștergerea datelor colectate. Datele personale nu pot fi șterse în situația în care există o obligație legală sau un interes legitim.
• Dreptul la restricționarea prelucrării – aplicabil atunci când acuratețea datelor personale este contestata de către client, pentru perioada necesară în vederea soluționării contestației.
• Dreptul la portabilitatea datelor – reprezentând dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, comun utilizat, care poate fi citit automat și care pot fi transmise mai departe altui operator
• Dreptul la Opoziție – constând în posibilitatea de a se opune oricând prelucrării datelor în scop de marketing direct

3.10. Securitatea informațiilor

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea site-ului, vom păstra garanțiile fizice, tehnice, organizatorice și administrative. Accesul la adresa de mail pe care se trimit datele și la contul creat pe www.keosmart.ro îl are doar administratorul Keos Touch S.R.L.

3.11. Modificări și actualizări ale Politicii privind Confidențialitatea Datelor

Dacă utilizați site-ul www.keosmart.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile cuprinse în această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare.
Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile acestul site va recomandăm să nu îl utilizați.
Sunteți de acord că orice litigiu privind confidențialitatea sau termenii conținute în această notificare de confidențialitate va fi guvernat de Regulamentul UE 679/2016 și legea 129/2018.
Întrucât in cadrul organizației noastre pot interveni schimbări, este de așteptat ca această notă de confidențialitate să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv, fără notificare, Politica de confidențialitate.
Dispozițiile conținute în prezentul document au fost actualizate la data de 15.06.2019 și înlocuiește orice declarație anterioară referitoare la practicile privind confidențialitatea.

3.12. Întrebări, preocupări, plângeri

Vă rugăm să ne contactați la:
Keos Touch S.R.L. cu sediul in localitatea Brașov, Str. Astra, Nr. 7, Camera 2, Județul Brașov
email: [email protected]